Religies

Let op: religies uit onze eigen tijd zijn niet (herkenbaar) aanwezig in de Vervallen Wereld. Het staat spelers vrij om in samenspraak met de organisatie een eigen religie te verzinnen.

Duizend en één geloven

De mensheid heeft altijd al gezocht naar een hogere betekenis van het leven en gekeken naar het bovennatuurlijke om moeilijke vraagstukken te beantwoorden. De mensen en volkeren van de Vervallen Wereld zijn daar niet anders in. De ellende en wanhoop van het bestaan drijft praktisch iedereen om, in meer of mindere mate, in een godsdienst hun heil te zoeken. Iedereen kan een geloof hebben binnen de wereld waar in wij spelen.

De Vervallen Wereld kent nog veel meer religies die kleiner of veel meer locatiegebonden zijn dan de twee grote godsdiensten. Van een lokale cultus in een afgelegen dorp tot een nomadische groepering Agricoles die een sjamanistische levensovertuiging hebben. Ook zijn er lieden die het bestaan van goden volledig ontkennen of groeperingen die er van overtuigd zijn dat met Teoc zelfs de goden gestorven zijn en dat de wereld er alleen voor staat. 

De Gaiaanse Goden

De Gaiaanse religie dankt haar naam aan de hoogste godheid binnen deze stroming, Gaia. Volgens hen is zij de moeder, de bron van alles. Zo ook van alle goden. Veel Gaianen aanbidden dan ook niet alleen de Moeder, maar ook een, of meerdere, van haar goddelijke kinderen. Volgens sommige Gaianen zijn werkelijk álle goden kinderen van Gaia en dus aan haar ondergeschikt, zo ook de Heer van het Licht en de Duistere Heer, bekend uit de religie der Enfants Lumières. Echter hebben vele Gaianen geleerd deze opvatting niet te vaak hardop te uiten.

Afgezien van de vele kinderen en hun respectievelijke eigenschappen vinden Gaianen dat de Moeder Gaia zelf symbool staat voor het leven van al wat is. Zo wordt er ook vaak gepredikt dat  zij zeer somber is over de huidige staat van de wereld, die eens zo mooi was. Veel wezens bidden naar haar wanneer zij bijvoorbeeld iets willen doen groeien, of een gezond kind willen verwekken. Zij wordt ook vaak bedankt bij een goede oogst of een (relatief) gevulde maag.

Het Geloof van de Moeder Gaia kent vele uiteenlopende tradities. Op veel plaatsen wordt zij anders aanbeden. Bij gebrek aan centraal bestuur, iets wat vrijwel onmogelijk is in de Vervallen Wereld, lopen ook de predikers van haar boodschap erg uiteen. Niet alleen zijn hun manieren allemaal net iets anders, zij kennen ook geen eenduidige benaming. De meest voorkomende namen die predikers van de moeder Gaia aannemen zijn Curé, Abbé of Eveque.

De Enfants Lumières en de Heer van het Licht

De Enfants Lumières. De ‘Kinderen van het Licht’. Het is de verzamelnaam voor de verschillende georganiseerde menselijke gemeenschappen en individuen die de Heer van het Licht aanhangen en hem aanbidden als hun god. Volgens de Enfants is de Heer de schepper en herder van het menselijk ras, wandelde hij in de tijd van de Anciens, ookwel de Gouden Tijd genoemd, temidden van zijn kinderen en stelde hij hen in staat om wonderen te verrichten. Enfants geloven dan ook dat de Anciens mensen waren en dat zij allen van hen afstammen.

Belangrijk om al snel te noemen is dat Enfants bijna louter van het mensenvolk zijn: een dogmatisch aspect van de religie is de minderwaardigheid van onmensen en de noodzaak van het zuiveren van de wereld van hun aanwezigheid. Vanzelfsprekend is daardoor de religie en gemeenschap der Enfants Lumières onder niet menselijke volkeren zelden populair.

De religie van de Enfants is dualistisch; het kent twee godheden. De Heer van het Licht en zijn broer, de Heer van het Duister. De godsdienst wordt centraal geleid door een groep die men het Conceil noemt. Ook zijn er twee ‘manieren’ van het geloof in de Lichtheer belijden. Een deel van zijn volgelingen leeft in de normale samenleving maar erkent de Heer wel als hoogste godheid. Een groter deel erkent de Heer als hoogste godheid en leeft ook in een gemeenschap van louter Enfants, een Diocese genaamd.

De Enfants Lumières zijn relatief de meest georganiseerde religie binnen dit deel van de Vervallen Wereld. Hun Diocèses zijn verspreid over heel Yerab en velen hebben sporadisch contact met elkaar. Het orgaan dat zich bezighoudt met het verspreiden van het woord van de Lichtheer, heet de Gessurites.