Spelwereld van
Quon

Belangrijk! Deze pagina is momenteel nog onder constructie en bevat verouderde documenten, die nog stammen uit de tijd van onze vorige organisatie, Games-N-Stuff. We werken hard aan een update van deze pagina: tot die tijd kan de informatie in deze documenten gebruikt worden.

Op deze pagina vind je verdiepende informatie over de culturen van Erumdar en de goden van Erumdar.  

Voor een eerste overzicht van de spelwereld, hebben we het document Quon voor Beginners. Voor verdiepende informatie over de landen, klik op de namen van landen!

De wereld van Erumdar

De wereld waarop het evenement zich afspeelt heet Erumdar. Hierop bevinden zich negen landen: Quon, Quenelles, Kendall, Vodan, Ranur, Hastaria, Shubië, Diarla en Zar Vondiël. Het continent wordt in het noorden afgesloten door de Zee van Eveg en in het oosten door de Zee van Tranen. In het zuiden wordt het continent van de rest van de wereld afgesloten door de Zinkende Zanden en in het westen door bergen en bossen. De volken van Erumdar hebben dan ook weinig kennis over wat er zich buiten hun deel van de wereld bevindt. Het continent kent drie grote bergketens: het Martolia Gebergte op de grens van Quon en Ranur, de Eeuwige Hoogtes in het westen van Diarla en het Tawlar Gebergte tussen Shubië en Quenelles. 

(getekend door Merlijn Berdenis van Berlekom)

De landen van Erumdar

Het Keizerrijk Quon (klik hier)

Het Keizerrijk Quon is het centrum van Erumdar: zowel geografisch als op militair, religieus of politiek gebied. Tenminste, als je het aan de Quonezen zelf vraagt. De westelijke bossen worden bewoond door elven, maar het land bestaat vooral uit mensen die de vele dorpen en grote steden bewonen. Iets meer dan twee millennia geleden is het land als koninkrijk gesticht door de grote krijgster, Quonartasillia. Pas een tijd later, onder de Veroveraar Quintill III, werd Quon een keizerrijk. Over de eeuwen heen heeft het land grote magische ontwikkelingen gekend, maar ook veel strijd en oorlog: van kleine grensgevechten tot strijd tussen de goden zelve. Quon is een land dat sterk en trots is geworden door dit rijke verleden, en dat is terug te zien in haar inwoners. Van de laagste boer tot de hoogste adel: Quonezen geloven dat wie het Keizerrijk dient, zal delen in haar Glorie. 

Hoofdstad: Tri-Quon

Officiële kleuren: Blauw en paars

Heersende macht: Keizerin en Consilium

Huidige heerser: Keizerin Genevieve Armitage

Voorbeelden van namen:

Daphne Laurentia Brakkebloed 

Helvia Ignis

Beatrijs Lieveling

Johan Vergilius Rodendoorn

Marcus Zonneklaar

Cassius Decimus Quin

"Dat is een Quonees"

"Dat zijn Quoneze legionairs"

Het Khanaat Ranur(klik hier)

Ranur is een land met een hard klimaat en een nog harder volk. Het land kent vooral dorre steppe vlaktes, enkele steden en weinig vruchtbare grond. Naast de mens bevinden zich hier nog vele onderworpen goblin en ork stammen. De Khan is hier absoluut heerser en regeert met harde vuist. Kenmerkend aan Ranur is ook de absolute haat tegen magie. Magie is hier ten strengste verboden en gebruikers worden door magisterjagers opgepakt en vermoord. Het is ook deze haat die in het verleden voor vele oorlogen en conflicten met buurland Quon heeft gezorgd.

De inwoners van Ranur wonen in grote ommuurde steden, of in rondtrekkende stammen die leven van hun kuddes en het weinige wat het land hen te bieden heeft. Het harde klimaat en het nog hardere leven hebben de Ranurianen een trots volk gemaakt die veel waarde hechten aan traditie en militaire kracht. De meeste kinderen, ongeacht hun sociale stand, leren al vroeg paardrijden, boogschieten en vechten met speer en schild.

Hoofdstad : Bayan Khotai

Officiële kleuren: Geel en zwart

Heersende macht : Khan

Huidige heerser: Nohaiti Okhin Khan I

Voorbeelden van namen:
Tabuyan Ular

Möge Delger

Subejin Oyugun

Khulan Chimeg

Arghun Kublai

Murtadai Keremun

"Dat is een Ranuriaan"

"Dat zijn Ranuriaanse ruiters"

Het Eeuwige Rijk Shubië(klik hier)

Onder de felle, hete zon in het zuiden bevindt zich het mystieke woestijnland Shubië. In dit eeuwenoude land zijn al vele volken en dynastieën gesticht en vergaan, begraven onder het zand. Het is rondom de enkele rivieren en oases dat er steden kunnen ontstaan, de rest van het land wordt bewoond door nomadische stammen. De oorspronkelijke inwoners van Shubië zijn de zogeheten Kinderen van Shub, de hagedismensen. Eeuwen geleden zijn er ook mensen de woestijn in getrokken en zij maken inmiddels een groot deel uit van de bevolking: elven, dwergen en anderen hebben zich nooit thuis gevoeld in de woestijn. Verder huist Shubië vele slaven, die met name in de steden een belangrijke rol spelen. Typerend aan Shubiërs is hun interesse in al wat was, is en zal zijn. Vele levens staan in teken van het ontrafelen van de mystieke geheimen van het zand. Alle steden en nomadische stammen hebben trouw gezworen aan de Eeuwige Sol'Raya. Deze mysterieuze vrouw verschijnt altijd compleet gesluierd en is al tussen de 500 en 1000 jaar aan de macht in Shubië.

Hoofdstad: Netet (onofficieel)

Officiële kleuren: Geel en rood

Heersende macht: Koningin boven andere monarchen

Huidige heerser: De Eeuwige Sol'raya

Voorbeelden van namen:

Jahid al-Rahman

Amer ibn Hayyan

Iskandar Al’Irfan

Suna al-Ishraq 

Amat bint Halwa

Auriya Al’Hazrin

"Dat is een Shubiër"

"Dat zijn Shubische slaven"

Koningslanden van Diarla (klik hier)

De naam Koningslanden stamt van de vele kleine volkeren met hun eigen land en koning, die zij Ri noemen. Al die volkeren zijn verenigd onder de Ard-Ri, de hoge koning. Ooit was het land bewoond door mensen, maar in hun zoektocht naar eeuwigheid hebben zij een pact gesloten met de bosgeesten. Zij kregen de naam Al-Grahamer: mensen met een eeuwenlang leven, die  in ruil voor deze gift eervolle levens leiden moeten leiden. Het pact is zo bindend dat eer centraal staat in het leven en cultuur van alle Diarlanen. Tegenwoordig zoeken zij eeuwigheid in naam en daad. Men probeert eervol te leven en grootse daden te verrichten, om vervolgens te worden herinnerd in de verhalen van de barden. Lang heeft Diarla geleden onder voedselschaarste en natuurrampen. Zij keken naar de goden om hulp, maar hebben dit niet gekregen. Toen de Ard-Ri, alle Ri's en de druïdes toen bij elkaar kwamen hebben zij besloten de Goden af te zweren. De andere landen zien de Diarlanen als een simpel volk, maar in werkelijkheid zijn zij praktisch, hardwerkend en zit hun leven vol rijke tradities.

Hoofdstad: Ard-Diarlan

Officiële kleuren: Groen en brons

Heersende macht: Ard-Ri boven andere Ri’s

Huidige heerser: -

Voorbeelden van namen:

Glenys 

Muiren Luachra

Adwen

Bronwen Filteach

Cynwrig 

Kentigern Madoc

"Dat is een Diarlaan"

"Dat zijn Diarlaanse krijgers"

Het Bergrijk Hastaria(klik hier)

De hoge pieken van Hastaria’s bergen steken ver uit boven het landschap van de omliggende landen. De inwoners van dit trotse rijk zijn vooral de dwergen, die in de acht grote bergen van het land vele steden en forten gebouwd hebben. In de dalen tussen deze rijken van steen hebben zich in de loop der jaren mensen gevestigd die leven van hun vee en de zeer spaarzame landbouw. Mens en dwerg wonen samen binnen de grenzen, maar het is wel voor iedereen duidelijk dat het de dwergen zijn die het land toe komt. Hastarianen zijn zeker niet vies van strijd en krijgskunst, maar je bewijst je pas echt door iets te maken. Hastarianen hechten namelijk heel veel waarde aan ambachten en vakmanschap. Een gezegde gaat dat een prachtig pantser langer mee gaat dan hij die hem draagt.

Hastaria kent oorspronkelijk een koning die vanuit de hoofdstad Astar alle andere dwergenvorsten bestuurt. Echter, de laatste dwergenkoning is iets minder dan een eeuw geleden kinderloos gestorven. Elke zes jaar kwamen de dwergenvorsten samen voor de Grote Zitting om een nieuwe koning uit hun midden te kiezen, maar door hun koppigheid verliep deze steeds onsuccesvol. Door dit gebrek aan eensgezindheid viel het Bergrijk ten prooi aan Quon en werd het na een bloedige strijd ingelijfd als vazalstaat. Maar na minder dan een jaar brak er weer opstand uit tegen de Quoneze overheersing, die uiteindelijk resulteerde in de hernieuwde onafhankelijkheid van Hastaria. 

*in het gelinkte staat Hastaria nog als vazalstaat. Dit klopt niet, maar het is het meest up to date informatiebestand wat we momenteel hebben. Excuses voor de verwarring! 

Hoofdstad: Astar

Officiële kleuren: Bruin en wit

Heersende macht: Koning boven andere dwergenvorsten

Huidige heerser: -

Voorbeelden van namen: 

Dagna Droombrenger

Aldis Vuurbreker

Idunn Sigridsdottir

Folki IJzerdrager

Habur Langwrok

Ulfar Lognarsonn

"Dat is een Hastariaan"

"Dat zijn Hastariaanse harnassen"

Het Vorstendom Quenelles (klik hier)

Nergens anders in Erumdar is de grote hoeveelheid grond zo geschikt voor landbouw als in Quenelles en dit heeft veel welvaart gebracht. Deze welvaart zorgt weer dat velen hier een gemakkelijk leven lijden en meer tijd hebben voor andere zaken. Zo zijn kunst, theater en muziek hier in volle bloei. Naast de landbouw zijn de groene heuvels en akkers ook zeer geschikt voor het fokken van paarden, iets wat Quenelles haast tot een kunstvorm heeft verheven. In heel Erumdar leggen mensen grote bedragen neer om een van deze rossen in hun bezit te hebben. Quenelles wordt, als enige land in Erumdar, enkel door mensen bewoond. Anderen zijn alleen welkom om te handelen en verblijven dan in een speciaal onderkomen voor gasten. In veel grote steden van Quenelles zijn er aparte wijken waar buitenlanders een residentie kunnen huren voor onbepaalde tijd. Door haar rijkdom en grond werd Quenelles nog wel eens bedreigd door andere landen, maar ondanks dat heeft het land geen staande legermacht. Als er strijd dreigt maakt het gebruik van zeer goed getrainde burgermilities of huurlingcompagniëen.

Hoofdstad: Quenelles

Officiële kleuren: Bordeaux rood, blauw en goud

Heersende macht: Raad van Adel met symbolische koning

Huidige heerser: Ludovic VII Astendeus

Voorbeelden van namen:

Irmtraud Constance von Mittelstaufen

Adelaide Munzen

Luisa-Therese Gertrude Iselingen 

Sigismund Albert-Rudolf von Klarenluft

Ludwig Dietrich Altenstrase 

Ambrosius Vohnburg

"Dat  is een Quenellaan"

"Dat zijn Quenellaanse paarden"

De Republiek van Zar Vondiël en Zar Dolon(klik hier)

De twee eilanden in de Zee der Tranen vormen samen een republiek. In de praktijk beslaat die eigenlijk alleen Zar Vondiël omdat het tweede eiland, Zar Dolon, onbewoonbaar is. Er is nog nooit iemand levend teruggekomen van het kleinere Zar Dolon, als ze al aan wal zijn gekomen zonder schipbreuk te lijden. Zar Vondiël was eeuwen geleden een kolonie van het toen al welvarende Quenelles, maar heeft zich in 277 Voor Slags vrijgevochten. In de dichte, tropische wouden vindt men de Simta; primitieve stammen van mensen en andere boswezens, tegenwoordig sterk in aantallen verminderd. 

De kust bestaat uit witte stranden en kliffen die vol zijn gebouwd met verschillende havens en havensteden. Deze worden door twee soorten mensen bewoond: Aan de ene kant heb je de adellijke families, handelscompagniëen, hun aanhang en andere nette burgers. Daar tegenover staat het ruige volk van smokkelaars, piraten, kapers, boekeniers en anderen die als tuig worden bestempeld. Dat de een wel eens zaken moet doen met de ander valt niet te voorkomen, hoewel beiden dat liever ontkennen. Een ding hebben zij gemeen: Zar Vondiëlli hebben de beste boten en zeevaarders van heel Erumdar. De Republiek wordt geregeerd door het Hoge Huis, bestaande uit verkozen edellieden van de grote adellijke families. Alhoewel er vele adellijke families die ook zetels in het Hoge Huis hebben, zijn er in feite maar drie families die echt de macht hebben:  de Dicemi, Boggia en Foligno.

 

Hoofdstad: Porto Fortuna

Officiële kleuren: Wit en blauw

Huidige heerser: Het Hoge Huis

Voorbeelden van namen: 

Melina di Portende

Carlotte Maravilha 

Bonita la Rosso

Miguel di Vistare

Raphael Estrella

Guillaume di Leganza

"Dat is een Zar Vondiëlli"

"Dat zijn Zar Vondiëlische schepen"

De Verenigde Machten van Kendall (klik hier)

Kendall is een land van dichte wouden, heuvelachtige vlaktes, diepe dalen en, in het zuiden, diepe regenwouden. De natuur hier groeit groot en kleurrijk, maar de wouden ook diep en donker. Verscholen achter grenzen die al een eeuw dicht en ommuurd zijn, is Kendall een van de meest mysterieuze en vooral diverse landen van heel Erumdar. 

De oorzaak hiervan lag eeuwenlang bij een krater met daarin een grote meteoriet, centraal in Kendall. Volgens de overlevering was dit brok gesteente al tijdens de schepping neergekomen op Erumdar. Het Hemelgesteente zat vol krachtige magie die het land in sijpelde, wat vele magische rassen naar de diepe wouden van Kendall heeft getrokken of heeft doen ontstaan. Recent zorgde deze krachtbron echter voor catastrophe: het Hemelgesteente explodeerde en bracht een oeroude, magische corruptie de wereld in. 

Hoewel weinigen weten wat de precieze reden is dat Kendall haar grenzen heeft gesloten zijn velen dankbaar dat dit niet volledig is. Enkele poortgebouwen blijven open om handelaren en enkele reizigers te verwelkomen. Lang was Kendall een chaotisch land vol grote en kleine wezens, volken en stammen. Tegenwoordig wordt het land aangestuurd door 'de Raad' met vertegenwoordigers uit de grootste volken. Hieronder bevinden zich de oudste halfling, de hoogste woudelf, de Dryadenkoningin en meest wijze gnoom.

 

Hoofdstad: Niet van toepassing

Officiële kleuren: Turquoise en oker

Huidige heerser: De Raad van afgezanten

Voorbeelden van namen:

Aurvandi

Ostare 

Banti

Keste

Theleon

Valder

"Dat is een Kendallaan"

"Dat zijn Kendallaanse wachters"

De Eilandengroep Vodan(klik hier)

Weinigen wisten dat er nog boven Ranur en de Zee van Eveg de koude vlaktes van Vodan zaten. Het was pas bij de Godenmars van de duistere god Zasyak, toen zijn legers er op uit trokken, dat de rest van Erumdar met een schok kennis maakte met dit land. Weinig is bekend over dit koude land en haar inwoners, de Vodu'kar, en wat men weet komt van gevonden documenten, ondervragingen en conflicten. Nadat Quoneze helden de god Zasyak ten onder wisten te brengen trokken de Vodu'kar weer terug naar hun land.

 

Hoofdstad: Onbekend

Officiële kleuren: Blauw en zwart

Heersende macht: Raad van stamoudsten

Huidige heerser: Onbekend

Voorbeelden van namen:

Katla Murindis 

Darsi Sfar Hrefna 

Eylin Rin 

Helstein Eldi

Ketill Jorgan

Einar Dres Vrenga

"Dat is een Vodu'kar"

"Dat zijn Vodaanse strijders"

De goden van Erumdar

Erumdar kent momenteel negen goden, met verschillende ontstaansgeschiedenissen. Zo zijn er de broers en zussen van de scheppingsgod Destinius, die na de dood van hun broer ontwaakt zijn:

Eridanus, de bewaarder van het mystiek

Sorea, de moeder van schoonheid en liefde

Aelis, de krijgsheer van kracht en overwinning

Sybilla, de vrouwe van tijd en kennis

Flora & Fauna, de hoeders van de natuur

Maingra, de heer en vrouwe van de elementen

De plek van Destinius is overgenomen door Nyarayn, de waker van balans. Zij en de bovenstaande goden vormen het Nieuwe Pantheon. De twee goden die hierbuiten vallen zijn de goden van de dood: Morvus, de rustbrenger, en Nekef, de jonge dood. Morvus is als laatste kind van Destinius de enige overgebleven godheid van het Oude Pantheon. Nekef is juist weer een godheid die later is verschenen en wiens plek tussen de andere goden voor velen nog een mysterie is.

Voor meer informatie over de goden van Erumdar, klik hier. Voor meer informatie over de rol die religie speelt binnen het Keizerrijk Quon, klik hier.

Terug naar boven