Visie van
Quon

Op deze pagina vind je de visie die wij hanteren voor Quon: zowel de principes die wij aanhouden in de organisatie van het evenement, als de dingen die wij van deelnemers vragen. Zodat we gezamenlijk een mooie Quon kunnen neerzetten!

Op Quon willen we mogelijkheden bieden voor verschillende soorten speelstijlen en deelnemers. Wij zijn graag het evenement waar je met wat degelijke, maar relatief weinig voorbereiding in kunt stappen. Maar ook waar je vol overgave een uitgediept concept kunt neerzetten. Het evenement en de spelwereld bieden de ruimte voor verschillende soorten personageconcepten. 

Dat er veel mogelijk is, betekent niet dat álles kan. Quon is geen open setting en heeft een eigen identiteit: juist daarin zit ook de mogelijkheid tot diepgang. Ideeën voor verhalen of personages moeten daarom altijd verankerd zitten in de spelwereld. Dit helpt ook kaders te scheppen voor de grote verschillen in sfeer en stijl voor concepten die naast elkaar kunnen bestaan in de spelwereld. De wereld van Quon is vol van feestelijkheden en betoveringen, maar ook bittere oorlogen en harde verliezen. De één wordt kampioen der goden, de ander alchemistische oplichter. Om te zorgen dat al die verschillende concepten binnen een evenement passen, kijken we altijd naar welke plek in de spelwereld een concept inneemt. Zo kun je als deelnemer ook soorten spel die minder bij je passen uit de weg gaan, zonder dat je het bestaan ervan in de spelwereld volledig moet negeren.  

Speelstijlen en spel-ervaringen

Vanuit de organisatie willen wij dit brede draagvlak van het evenement ook ondersteunen. Zowel met luchtig spel met een lage inzet voor mensen die vooral plezier willen maken, als met dramatisch spel met intrige en conflict voor mensen die van spel met consequenties en ontwikkeling houden. Het is onze visie dat er op Quon ruimte is voor beiden. Daarbij kijken we wel altijd naar wat past binnen de spelwereld, maar ook wat zorgt voor een goede sfeer op het evenement. Bepaalde daden zullen altijd een serieuze In Spel reactie krijgen (bijvoorbeeld ‘ik ga deze belangrijke figuur zwaar beledigen’), hoe niet-serieus je personage het misschien ook bedoeld. En bepaalde serieuze handelingen zullen wij ontmoedigen (bijvoorbeeld ‘ik ga proberen deze groep personages te vermoorden’), omdat we het spelplezier van alle deelnemers op evenement willen bewaken. Daarbij kan het als deelnemer ook helpen om na te gaan wat het effect van jouw spel is op anderen! 

Twijfel je of een bepaald idee past en leuk spel zal opleveren? Dan kun je altijd contact opnemen met de organisatie. Voor plannen die betrekking hebben op andere spelers(groepen) raden we sterk aan om hier Uit Spel contact met hen over op te nemen! Uiteindelijk spelen we allemaal hetzelfde spel en goede Uit Spel communicatie kan een In Spel situatie alleen maar leuker maken. 

Kennis van de spelwereld

De spelwereld is uitgebreid en we verwachten niet dat je als deelnemer alles in je op zult nemen. Sterker nog, we zien liever dat een personage-concept is toegespitst op een specifiek deel van de spelwereld. Maar we verwachten wel een bepaald basisniveau van kennis van alle deelnemers, zodat we de wereld ook echt gezamenlijk neer kunnen zetten. In ieder geval de informatie uit het bestand Quon voor Beginners is een vereiste om op het evenement te kunnen spelen. 

Ook binnen het schrijven van verhaallijnen hanteren wij als organisatie bepaalde kaders die ervoor zorgen dat alle diverse lijnen toch binnen het geheel van Quon passen. Daarvan zijn er twee kaders die ook voor alle deelnemers relevant zijn: de vier thematische pijlers en de balans tussen continuïteit en verandering.

Vier pijlers

De thematiek en verhaallijnen van onze evenementen vallen vrijwel altijd binnen een van de onderstaande vier pijlers. Voor onze schrijvers vormen dit de kaders waarbinnen we nieuwe verhaallijnen bedenken. Als deelnemer kan het voor het beleven en creëren van spel helpen als je weet welke van deze pijlers jouw interesse heeft en kun je verzekerd zijn dat er altijd iets van deze thema’s aanwezig zal zijn op het evenement. 

Cultuur

De negen verschillende landen vormen elk een eigen cultuur, met ook weer onderlinge verschillen binnen die landen. Daarbij voert het perspectief van Quon, het land waarbinnen de evenementen zich afspelen, de boventoon. Vanuit dit perspectief wordt de In Spel krant ‘de Heraut’ geschreven en komen de In Spel wetten en regels die in het spelgebied gelden. Maar ook de andere culturen komen altijd aan bod: soms in grote mate, soms in kleine. Door de verhalen die wij schrijven, maar voor een belangrijk deel ook door wat spelers en hun personages naar het evenement brengen. 

Magie

Magie is overal aanwezig binnen de spelwereld van Quon. Ook hier geldt dat er veel mogelijk is binnen de kaders die het regelsysteem en de spelwereld, maar dat er ook bepaalde limieten zijn. Zo kunnen effecten buiten het regelsysteem alleen in overleg met de organisatie tot stand komen. De bron van magie binnen de spelwereld kent daarin twee duidelijke vertakkingen: ofwel de leylijnen, aderen van energie die zich over de gehele wereld strekken, ofwel de domeinen van goden. Wij zien magie het liefst als een levend onderdeel van de spelwereld: waarbij het gebruik ervan een bepaalde betekenis heeft voor je personage en de effecten een impact hebben. 

Politiek

Politiek is niet alleen voor de adel, maar zit ook in de bureaucratie van Quon en de invloeden die personages uit andere landen kunnen uitoefenen. Boshoek is een invloedrijke plek en we willen spelers de ruimte bieden om hierin op verschillende niveaus te spelen. Tegelijkertijd willen we ook waken dat dit kleine dorpje niet het centrum van de politieke macht wordt, zodat er ook ruimte blijft voor de andersoortige of meer kleinschalige verhalen. 

Religie

De negen goden van het Pantheon zijn een kleurrijke verzameling die elk andere spelmogelijkheden bieden. Sommigen zijn stabiel, anderen wispelturig. Hoewel er veel te ontdekken valt over de goden, willen we ook dat delen van hun mysterie bewaard blijven. Verder is het zo dat de scheppingsgod en zijn Oude Pantheon zijn gedood en vervangen, en dat het Nieuwe Pantheon daardoor een complexe band heeft met de wereld. Dit is voor ons een uniek onderdeel van de spelwereld en een rijke bron voor verhalen. 

Continuïteit en verandering

Quon is een evenement wat al lang meedraait en veel verschillende verhalen en schrijvers heeft doorgemaakt. Met het huidige team streven we ernaar om de continuïteit vanuit eerdere evenementen te waarborgen: grote gebeurtenissen zullen niet plots ongedaan gemaakt worden en we spelen nog altijd in dezelfde wereld als de oudere evenementen. Wel behouden wij als team het recht om gebeurtenissen in het verleden niet leidend te laten zijn voor de huidige evenementen. Niet alle verhalen die ooit op het evenement hebben plaatsgevonden, zullen nog passen binnen Quon zoals het nu is. Wanneer iets echt botst met de spelwereld, wegens veranderend inzicht of aanpassingen in de spelwereld-informatie, zal de visie die wij als team delen zwaarder wegen dan de continuïteit. Daarnaast, in alle eerlijkheid: soms duikt er ook oude informatie op die wij simpelweg nooit hebben geweten en waar we dus geen rekening mee kunnen houden! Als deelnemer kun je er in ieder geval altijd zeker van zijn dat de informatie op de website een betrouwbare leidraad is. We laten het dan ook altijd weten wanneer hier aanpassingen in zijn. Voor alles wat daarbuiten valt of onzeker is, kunnen we altijd in overleg. 

Terug naar boven