Visie van
Terra X

Sfeer, Stijl en Vormgeving

De Vervallen Wereld - gehuld in mysterie - is hard, rauw en grimmig. De nadruk van de

verhalen ligt niet op grootse en legendarische gebeurtenissen, maar op de keuzes en

interventies die op een kleinschalig niveau invloed hebben. Naast de mogelijkheid om de

geheimen en mysteries van de Vervallen Wereld te ontdekken, ligt de focus voornamelijk op

aardse zaken en dilemma's. Hierbij gaan we zwaardere thema's zoals discriminatie (tussen

fictieve rassen en religies), manipulatie en slavernij niet uit de weg. De problemen die de

verhalen bieden zullen zeker uitdagend zijn. Wat is immers de meerwaarde van iets overwinnen

of oplossen als de weg ernaartoe heel gemakkelijk ging?

De Spelwereld

Terra X heeft een unieke spelwereld waar wij als organisatie trots op zijn. De Vervallen Wereld

is een pseudo-middeleeuwse wereld, met sterke invloeden uit het post-apocalypse genre. Het

valt niet heel duidelijk in een standaard hokje te plaatsen, maar geeft juist de kans om een

wereld te creëren die zo op zijn eigen manier bestaansrecht krijgt.

Het is een wereld met weinig middelen en veel risico's, waarin overleven centraal staat. De

constante sluimering van het gevaar, in al haar verschillende angstaanjagende gedaantes,

geven een extra randje aan de spelwereld. Het is een wereld van kleine, versprokkelde en soms

geïsoleerde samenlevingen waarin vaak het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitgevonden moet

worden. Deelnemers moeten hierin keuzes maken wie te steunen; elke groepering biedt een

zekere vorm van veiligheid, maar brengt ook nieuwe gevaren met zich mee. Het is een wereld

van extreme omstandigheden, die gestalte geeft aan extreme opvattingen en extreme daden.

En als laatste is het een wereld waarvan het overgrote deel nog onbekend is, van zowel het

heden als het verre verleden. Het is dan ook onze gedachte dat deze wereld door de

deelnemers (her)ontdekt wordt. Zo breidt en diept zij zich steeds een stukje verder uit door het

werk dat de deelnemers erin steken, wat op haar beurt een diepere laag voor het evenement

vormt.

Doel

Ons doel is om als organisatie van Terra X samen met onze deelnemers vol toewijding de

Vervallen Wereld leven in te blazen. Een wereld die, naast overtuigend, ook filmisch en grimmig

vormgegeven is. Het gaat ons erom de deelnemer het gevoel te geven dat die deel uitmaakt

van een groter geheel, een wereld die leeft ook buiten de grenzen van het spelgebied. Wij willen

de deelnemer de ervaring bieden hoe het is om in de Vervallen Wereld te leven, te werken, te

ontdekken, vriendschappen op te bouwen en verliezen te lijden. Deze onderdompeling staat bij

ons centraal.

Terug naar boven